AFILS - academy for inspirational leadership
12.jpg

Posts Tagged ‘zelfontplooiing’

Persoonlijke Effectiviteit

persoonlijke effectiviteitOns gedrag

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op gewenste effecten van ons gedrag. Het vermogen om niet alleen datgene te dóen wat u vindt dat u moet doen maar vooral ook om datgene te bereiken wat u wilt bereiken.

Zelfkennis en zelfreflectie

Persoonlijke effectiviteit start met zelfkennis en zelfreflectie. Pas wanneer u zich bewust bent van uw gedrag, kwaliteiten, valkuilen, gevoelens, gedachten en handelen kunnen gedragsveranderingen optreden die de grondslag zijn voor persoonlijk effectiever functioneren.

Effectief handelen

Deze training zorgt voor zelfcontrole en daardoor professioneel handelen. Wij gaan daarbij uit van ieders kwaliteiten en aanwezige mogelijkheden. U leert emoties om te zetten in positieve spanning. Bij deze gedragsverandering speelt beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming een grote rol. Vanuit gecontroleerde emoties komt u tot effectief handelen en zo ook tot gewenste situaties en resultaten.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die wil leren functioneren vanuit zelfkennis en zelfvertrouwen.

In deze vierdaagse training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Van inzicht naar diagnose

  •       Gedrag en persoonlijkheidsontwikkeling
  •       Beeldvorming
  •       Besluitvorming
  •       Oordeelsvorming en Uitvoering

Zelfontwikkeling

  •       Voorkomen van ineffectiviteit
  •       Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Omgaan met anderen

  •       Omgaan met effectief gedrag
  •       Omgaan met ineffectief gedrag

Resultaat

Tijdens deze zeer praktijkgerichte training leert u uw doelstellingen op slagvaardige wijze te realiseren, terwijl u rekening houdt met contacten en relaties. Daarbij geldt uw persoonlijkheid als uitgangspunt. Aan de hand van nuttige en praktische tips en aanwijzingen weet u uw doelen nauwkeurig te formuleren en kent u uw talenten en capaciteiten. Kortom, na de training bent u daadwerkelijk in staat doelmatiger, effectiever en succesvoller te opereren en handelen.

Data

Deze training duurt tweemaal twee aaneengesloten dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Investering

De investering in deze training bedraagt EUR 1995, – (excl. BTW)

Alle materiaal en catering zijn inbegrepen!

Overig

Wilt u meer informatie over de inhoud, locatie en data van deze training, dan verzoeken wij u vriendelijk ons contactformulier in te vullen. U krijgt binnen 24 uur antwoord.