AFILS - academy for inspirational leadership
12.jpg

Posts Tagged ‘verandering’

Masterclass Change Management

Van verandering naar organisatieontwikkeling

Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Dit kan varieren van een reorganisatie waarin gesaneerd moet worden tot de bouw aan een nieuwe organisatie. Er gaat altijd een noodzaak aan verandering vooraf, voortkomend uit de diagnose en analyse van problemen en ontwikkelingen.
De volgende stap is het regisseren van een compleet (verander-)proces, waarin een visie ontwikkeld wordt, een herontwerp wordt gemaakt en het herontwerp wordt geïmplementeerd. Uiteraard is het van groot belang dat dit proces succesvol verloopt. Er zijn talloze kritieke risicofactoren die de mate van succes beïnvloeden.

Van weerstand naar veranderbereidheid

Inzicht in gedrag van mensen, zoals de mate van weerstand, hun commitment en vertrouwen in het management, tijdens de veranderprocessen, zal daarom uitvoerig aan de orde komen. Ook de (organisatie)context waarin het veranderproces zich afspeelt wordt inzichtelijk gemaakt. Concepten als verandercapaciteit, veranderdynamiek, vertrouwen (in het management) en de veranderhistorie worden besproken, toegelicht en uitgewerkt. Het vaststellen van deze concepten in de eigen organisatie is een belangrijk onderdeel van deze Masterclass.

Doelgroep: van Change Agent naar Change Leader

Managers, projectleiders en professionals die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en beschikbare tools op het gebied van verandermanagement en een breed overzicht willen hebben van actuele en relevante theorieën en modellen. Na afloop van deze vijfdaagse Masterclass Change Management is er veel bagage én een stappenplan voor het succesvol begeleiden en uitvoeren van veranderingsprocessen!

Inhoud van de Masterclass:

De Masterclass Change Management is als volgt opgebouwd:

  • Welke stromingen zijn er in het verandermanagement ?
  • Wat is de aanleiding (de verandernoodzaak) voor verandering ?
  • Hoe komen we tot de juiste analyse van de context ?
  • Hoe kunnen we de veranderbereidheid van de medewerkers meten en verhogen ?
  • Hoe kunnen we de verandercapaciteit van de medewerkers meten en verhogen ?
  • Hoe ziet het herontwerp (de gewenste situatie) eruit en wat betekent dit voor het gedrag en de cultuur van de organisatie ?
  • Bij welke fase van de verandering past een bepaalde veranderstrategie het best ?
  • Hoe ziet het verandertraject er concreet uit ?
  • Welke slaagfactoren en interventies zijn het meest effectief voor een verankerde organisatieverandering ?
  • Aan welke competenties moet een (Chief) Change Leader voldoen om een verandering te leiden ?

Data en investering

Deze Masterclass bestaat uit 5 achtereenvolgende dagen. De investering hiervoor bedraagt EUR 5.950,- (excl. BTW)

Alle materiaal en catering zijn inbegrepen!

Overig

Wilt u meer informatie over de inhoud, locatie en data van deze training, dan verzoeken wij u vriendelijk ons contactformulier in te vullen. U krijgt binnen 24 uur antwoord.