AFILS - academy for inspirational leadership
8.jpg

Posts Tagged ‘trainingen’

Leiderschap

Wat zou de wereld zijn zonder leiders en leiderschap?

De volgende leiderschaps trainingen zijn onmisbaar voor een goede inspirerende leider:

Deze training is geschikt voor iedereen die in het professionele leven leiding geeft en een coachende stijl van leidinggeven ambiëert en/of een eerste leidinggevende ervaring heeft.

Deze training is speciaal ontwikkelt voor ervaren leidinggevenden die het inzicht in hun persoonlijk leiderschap verder willen ontwikkelen en krachtiger leiding willen geven.

Na het volgen van deze training heeft u meer inzicht in het belang van klantgericht denken en handelen en uw rol hierin.

U kunt na het volgen van deze training draagvlak creëren in uw team door gerichte communicatie, zoals informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren.

Iedere leidinggevende wil beter leren omgaan met veranderingsprocessen en de weerstand die dit tot gevolg kan hebben.

De opleiding Management en Leiderschap is een handvat om een groot aantal aspecten van het leven en de relaties beter te managen.

U leert op een prettige én zeer slagvaardige wijze effectief sturing en leiding te geven aan ‘uw’ mensen.

Resultaatgericht leiderschap gaat uit van het principe dat meer mensen met plezier werken en beter presteren als ze weten wat er van hen verwacht wordt.

Pas wanneer u zich bewust bent van uw gedragingen, kwaliteiten, valkuilen, gevoelens, gedachten en handelen kunnen gedragsveranderingen optreden die de grondslag zijn voor persoonlijk effectiever functioneren.

Sterke analytische en kwantitatieve vaardigheden zijn belangrijk, maar op zichzelf onvoldoende. Succesvolle leiders moeten effectief met andere mensen kunnen werken. Om te helpen bij de verbetering van de eigen vaardigheden, ligt in onze leiderschaps trainingen  dan ook meer nadruk op de beoefening dan op de kennisneming ervan.