AFILS - academy for inspirational leadership
2.jpg

Posts Tagged ‘succesvol’

Het Rolmodel

De meest eenvoudige manier om succesvol te zijn, is de strategie van een succesvol rolmodel te kopiëren en jouw eigen te maken. Hét programma voor succes en geluk is een combinatie van alle programma’s en strategieën van de zeven F’en. Dit houdt in dat jij nu iemand moet vinden, die het programma succesvol heeft uitgevoerd. Dit is jouw rolmodel. Hij of zij heeft al bereikt wat jij ook wilt bereiken.

De zeven essentiële stappen van het rolmodel

1. Research. Doe onderzoek en vind jouw rolmodel. Hij/zij is degene die jouw doel al heeft bereikt.

2. Respect. Verdien de toewijding en respect van jouw rolmodel. Doe iets waarvan hij/zij geënthousiasmeerd wordt.

3. Receive. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk informatie krijgt om jouw doel te bereiken.

4. Roll out. Neem de strategie over en pas deze volledig toe.

5. Refine. Wanneer je vindt dat de strategie aangepast moet worden, doe dat dan.

6. Reproduce. Zorg ervoor dat je jouw kennis en ervaring deelt met anderen. Geef workshops.

7. React. Wanneer je er achterkomt dat je een verkeerde beslissing hebt genomen en een ander rolmodel beter vindt passen bij jouw doelen, reageer dan en verander van rolmodel.

Research van het rolmodel

Naast dat jouw rolmodel het zelfde doel nastreeft als jij, is het van belang om ook de volgende elementen te onderzoeken:

  • Wat zijn de overtuigingen en drijfveren ?
  • Wat zijn de normen en waarden ?
  • Welke regels hanteert jouw rolmodel ?
  • Welke strategie heeft jouw rolmodel gevolgd ?
  • Welke stappen heeft jouw rolmodel ondernomen ?
  • Hoe kon jouw rolmodel zo gedisciplineerd blijven ?
  • Hoe ging jouw rolmodel met tegenslagen om ?
  • Hoe is jouw rolmodel tot zijn/haar uiteindelijke plan gekomen ?

Nu spreken we over één rolmodel. Het kan natuurlijk zijn dat we meerdere rolmodellen hebben, zeker wanneer we ons gaan concentreren op de zeven levensgebieden. Voor elk levensgebied zou je een ander rolmodel kunnen hebben. Schrijf nu bij elk levensgebied voor jezelf op wie jouw rolmodel is en welke strategie hij gevolgd en welk doel hij/zij bereikt heeft.

Finance & Career

Wie ?

Welke strategie is gevolgd ?

Welk doel is bereikt ?

Family & Friends

Wie ?

Welke strategie is gevolgd ?

Welk doel is bereikt ?

Feeling Healthy

Wie ?

Welke strategie is gevolgd ?

Welk doel is bereikt ?

Fantastic Goods

Wie ?

Welke strategie is gevolgd ?

Welk doel is bereikt ?

Fun & Festivals

Wie ?

Welke strategie is gevolgd ?

Welk doel is bereikt ?

Further Growth

Wie ?

Welke strategie is gevolgd ?

Welk doel is bereikt ?

Pay it Forward

Wie ?

Welke strategie is gevolgd ?

Welk doel is bereikt ?

Show Buttons
Hide Buttons