AFILS - academy for inspirational leadership
15.jpg

Posts Tagged ‘beïnvloeden’

Inspireer jouw omgeving (I)

Inspireer jij?

Tachtig tot negentig procent van wat wij waarnemen, doen wij onbewust. Dat betekent dat wij onbewust worden beïnvloed door onze omgeving. Omgekeerd geldt ook dat wij zelf onze omgeving beïnvloeden. Enerzijds is het dus van belang te weten wat een bepaalde omgeving met ons doet, is deze negatief en demotiverend of is de omgeving positief en stimulerend. Anderzijds beïnvloeden wij zelf ook op deze twee manieren.

DIP-ers en DIM-ers

Kijk eens naar de mensen in jouw naaste omgeving. Omring jij jezelf met mensen die vrijwel uitsluitend klagen? Mensen die altijd problemen zien, altijd wat te zeuren hebben, het altijd over de meest uiteenlopende ziektes hebben, dat de economische recessie nog wel jaren zal duren, dat alles de schuld is van de politiek (of tegenwoordig de bankiers), dat het vroeger veel beter was, dat we terug moeten naar de gulden et cetera. Dit zijn de zogenaamde DIP-ers, mensen die Denken In Problemen. Dit zijn mensen die jouw ontwikkeling en groei stagneren.

Kenmerken van Dip-ers zijn:

  • Dippers zijn in hoge mate ongeïnspireerd en gedemotiveerd. Zij hebben geen doel.
  • Dippers hebben meestal een negatief zelfbeeld en neigen naar jaloezie.
  • Dippers hebben altijd overal een excuus voor en nemen nooit zelf verantwoordelijkheid
  • Dippers denken in problemen.
  • Dippers zitten in een vicieuze cirkel. Ze zien alles wat niet werkt, verzinnen het een na het andere excuus, worden daardoor nog ongemotiveerder en bevestigen hierdoor hun negatieve zelfbeeld.

Het kan ook zo zijn, en hopelijk is dit het geval, dat in jouw omgeving meer inspirerende mensen voorkomen, mensen die jou oppeppen, die vrijwel over kansen zien, die vaak lachen, die altijd wel een leuke anekdote te vertellen hebben. Het zijn mensen die graag een uitdaging oppakken en daarnaast ook nog een leuk leven hebben.

Daarnaast staan zij open voor jouw mening en laten jou in jouw waarde. Zij staan positief in het leven en zien de toekomst hoopvol tegemoet. Dit zijn de zogenaamde DIM-ers, mensen die Denken in Mogelijkheden.

Kenmerken van Dim-ers zijn:

  • Dimmers zijn van nature positief ingesteld. Zij denken in mogelijkheden.
  • Dimmers hebben een hoge mate van zelfdiscipline.
  • Dimmers geloven in zichzelf en de  doelen die zij willen bereiken
  • Dimmers nemen het heft in handen en hebben een hoge mate van zelfverantwoordelijkheid

Kijk nu nog eens kritisch naar jouw omgeving. Wie zijn de mensen waarmee jij meerdere keren per dag, één keer per dag, meerdere keren per week, één keer per week, elke twee weken of één keer per maand contact hebt. Schrijf die namen op in onderstaande tabel in de Kolom: Naam van persoon uit jouw omgeving. Zet een  +, een  –  of een  +/-  in het vak ernaast, afhankelijk van hoe vaak je met iemand contact hebt. Een  +  staat voor mensen die overwegend positief zijn, een  –  voor mensen die overwegend negatief zijnen een +/-  staat voor mensen die overwegend neutraal zijn.

Naam van persoon uit jouw omgeving Meerdere keren per dag Eén keer per dag Meerdere keren per week Eén keer per week Elke twee weken Eén keer per maand
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..

Nadat je bovenstaande tabel hebt ingevuld, heb je een overzichtelijk beeld van hoe jouw omgeving eruit ziet.

De volgende vraag is nu natuurlijk: “Wat wil jij bereiken, wat is jouw verwachting van het leven. Op welk niveau wil jij uiteindelijk uitkomen ?” Kortom: Inspireer jouw omgeving!”

Cliffhanger: volgende week een drastische mogelijkheid! Stay tuned.

Show Buttons
Hide Buttons