AFILS - academy for inspirational leadership
12.jpg

Coaching in Organisaties

Performanceverbetering

coaching in organisatiesCoaching in organisaties is tegenwoordig niet meer weg te denken en wordt steeds vaker ingezet als instrument voor performanceverbetering. De kern van coachen houdt in dat u uw medewerkers aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor hun gedrag en op de effecten van hun houding en manier van communiceren. Dat is iets anders dan beschuldigen, onder handen nemen, verwijten, meer gaan controleren of bekritiseren. Maar hoe doet u dit op een goede manier?

Randvoorwaarden

Voordat coaching succesvol is, moet aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan: de manier van coaching moet afgestemd zijn op de coachingsvraag van alle betrokkenen, de rol van de coach moet helder zijn en de verwachtingen moeten vooraf afgestemd zijn.

Kennis en vaardigheden

Bij Coaching in Organisaties krijgt u alle relevante kennis en vaardigheden aangereikt om succesvol te coachen binnen organisaties. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Coaching in organisaties

 • Coachingsthema’s
 • Vraagstukken van bestuurders
 • Randvoorwaarden voor succes
 • De rol van de coach in organisaties

Organisatiecoaching

 • Begeleiden bij fundamentele beslissingen
 • Klinische benadering van managementproblemen
 • Conflicten en mediation

Psychologische aspecten en ethiek

 • Effectief omgaan met werkdruk en stress
 • Professioneel omgaan met emoties
 • Waarden en normen aan de orde stellen
 • (Zelf)vertrouwen versterken op persoonlijk niveau

Doelgroep

Dezetraining is ontwikkeld voor hoger opgeleide professionals die zich als coach verder willen bekwamen en streven naar optimaal rendement van hun interventies in hun organisaties, maar ook voor HR-professionals die coaching inzetten als instrument voor personeelsontwikkeling. Een vooropleiding op HBO Bachelor- of WO-niveau en ten minste 2 jaar coachingservaring is zeer gewenst.

Uw resultaat

Het doel van de training is verantwoord en onderbouwd verband kunnen leggen tussen het organisatiebelang, de coachingsvraag, het belang voor de medewerker en de gerichte inzet van coaching. Aan de hand van cases worden situaties gesimuleerd, waarna wordt vastgesteld welke coachingsrol en -vorm het meest effectief is. De opleiding wordt afgerond met een case (examen).

Data

De training bestaat uit 4 dagen verdeeld over een periode van 4 weken.

Investering

De investering bedraagt EUR 2495,-(excl. BTW)

Alle materiaal en catering zijn inbegrepen!

[su_button url=”http://www.afils.nl/contact/inschrijfformulier-managementvaardigheden/” background=”#ef6a2d” color=”#f8f5f5″ size=”5″ center=”yes” icon=”icon: thumbs-o-up”]Ik schrijf me in![/su_button]

Overig

Wilt u meer informatie over de inhoud, locatie en data van deze training, dan verzoeken wij u vriendelijk ons contactformulier in te vullen. U krijgt binnen 24 uur antwoord.