AFILS - academy for inspirational leadership
12.jpg

Overtuigingen

Ons leermodel is ontstaan uit drie overtuigingen. Namelijk:

Gedragsprincipes moeten berusten op sociaal -wetenschappelijke theorieën en betrouwbare onderzoeksresultaten.De onderwijsmethode moet wetenschappelijk gefundeerde kennis bevatten over de effecten van de gepresenteerde managementbeginselen.

De betrokkenen moeten, om van het model te kunnen profiteren, zich bewust zijn van hun vaardigheidsniveau en gemotiveerd zijn om dat te verhogen. Een beoordeling als onderdeel van het leermodel helpt deze mensen te veranderen, en wel door hun sterke en zwakke kanten aan het licht te brengen.

Als laatste moet het leermodel een toepassingscomponent bevatten.
Praktijkoefeningen helpen de deelnemers wat ze tijdens de training hebben geleerd toe te passen op voorbeelden uit de echte managementswereld. 

Het vijf-fasen leermodel

Naar aanleiding van deze overtuigingen is het vijf-fasenleermodel het effectiefst gebleken wanneer het gaat om mensen te helpen bij het ontwikkelen van hun managementvaardigheden.

Componenten Inhoud Doelstellingen
Beoordeling van vaardigheden Onderzoeksinstrumenten Rollenspellen Beoordeling van het huidige kennis en vaardigheidsniveau
Aanleren van vaardigheden Schriftelijke Gedragsrichtlijnen De juiste principes en presentatie van een grondgedachte voor gedragsrichtlijnen leren
Analyse van vaardigheden Cases Voorbeelden geven van juist en onjuist gebruik  van vaardigheden en waarom ze werken
Beoefening van vaardigheden Oefeningen Simulaties Rollenspellen Beoefening en aanpassing van principes aan eigen stijl, feedback krijgen
Toepassing van vaardigheden Taken (zowel wat gedrag als verslaglegging betreft Overdracht van het geleerde in de les op situaties in het echte leven.

Vaardigheden in gedrag

De methode die het succesvolst is gebleken om mensen te helpen bij het aanleren van managementvaardigheden is gebaseerd op de theorie van het sociaal leren. (Bandura, Cowen, Kolb, Whetten and Cameron, 1994) Bij deze methode is conceptuele kennis nauw verbonden met oefeningen en de toepassing van waarneembaar gedrag. Ze berust op zowel cognitie als gedrag.

Sterke analytische en kwantitatieve vaardigheden zijn belangrijk, maar op zichzelf onvoldoende. Succesvolle managers moeten effectief met andere mensen kunnen werken. Om te helpen bij de verbetering van de eigen managementvaardigheden, ligt in onze opleidingen dan ook meer nadruk op de beoefening dan op de kennisneming ervan.