AFILS - academy for inspirational leadership
12.jpg

We hebben geen banencrisis, we hebben een vaardighedencrisis

Er zijn allerlei goede redenen om een opleiding te volgen. Het geeft jou een beter perspectief op de wereld, het maakt jou een completer persoon en voor de meesten geldt als voornaamste reden, het helpt jou op weg in jouw carrière. Het vervelende is dat er een mismatch bestaat tussen de opleiding en de toekomstige baan. Uit een recent baanbrekende studie van McKinsey, over de impact van onderwijs op het werk (Education to Employment), blijkt dat er een enorm gat zit tussen wat opleidingen bieden en welke vaardigheden er door de werkgevers gevraagd worden. Uit de studie komt naar voren dat er een grote behoefte is aan vaardigheden op de werkplek en dat de opleidingen hierin niet voorzien. In de studie kwamen enkele opvallende punten naar voren, die hieronder toegelicht worden:

1. De paradox van relatief hoge werkloosheid en de slag om talenten gaat door

We hebben helemaal geen banencrisis, we hebben een vaardigheden crisis.  Uit het rapport van McKinsey komt naar voren dat 45% van de werkgevers aangeven dat er zoveel vacatures zijn voor starters, omdat de meeste starters de basisvaardigheden missen. Slechts 42% van de werkgevers vindt dat afgestudeerden adequaat zijn voorbereid voor hun baan. Dit komt overigens aardig overeen met hetgeen ik hoor van klanten. Op het gebied van Credit Management bijvoorbeeld bestaan er ruim 2.000 vacatures, terwijl die maar zeer moeizaam worden ingevuld. Klanten geven aan dat de meeste sollicitanten de vaardigheden missen en wanneer zij toch aangenomen worden, er eerst uitgebreid opgeleid moeten worden. Overigens kwam ook uit het rapport naar voren, dat werkgevers bereid zijn om 22 % meer salaris te betalen wanneer mensen wel de juiste vaardigheden beheersen !

2. Beroepsopleidingen bieden niet wat werkgevers willen

Terwijl aan de ene kant 42% van de werkgevers gelooft dat nieuw opgeleide mensen klaar zijn voor hun job, denkt van de opleidingsinstituten maar liefst 72%  dat dit het geval is. Hier is sprake van een enorme mismatch. Opleidingsinstituten hebben nauwelijks contact met recruiters van ondernemingen. Eén van de opvallende zaken die hieruit naar voren komt, is dat veel ondernemingen starten met eigen opleidingen, eigen Academies oprichten en intern zorgen voor een ‘continuous learning program’. Veel grote concerns verzorgen inmiddels een inhouse MBA of andere geavanceerde programma’s om de zakelijke vaardigheden bij te brengen die vereist zijn.

3. De meeste studenten geloven niet dat traditioneel onderwijs hen de juiste vaardigheden verschaft voor hun toekomstige baan.

Uit het rapport komt tevens naar voren dat de studenten liever al doende willen leren. Dat wil zeggen, naast theoretische input willen studenten het geleerde oefenen, bijvoorbeeld door rollenspellen, simulaties, cases en dergelijke. Wat zij helemaal niet zien zitten, is het gewone lesgeven door een docent, die zijn verhaal doet terwijl de studenten (doen alsof zij) luisteren. Dat zelfde geldt overigens ook voor het zogenaamde e-learning. Opvallend is dat op meer dan 90 % van de universiteiten nog ‘gewoon’ frontaal les wordt gegeven. Dit heet dan ook niet voor niets hoorcollege.

4. Beroepsopleidingen worden als minder waardevol ervaren dan academische titels

Dit is wellicht één van de meest fascinerende resultaten. Terwijl beroepsopleidingen juist meer directe beroepsvaardigheden bieden, worden zij niet als waardevol ervaren. Alleen in Duitsland is dit anders. Dat komt doordat Duitsland specifieke programma’s heeft, waarbij nieuwe medewerkers gedurende vaak meerdere jaren een ‘Training on the  Job’ programma krijgen aangeboden. Duitsland heeft dan ook niet voor niets de laagste werkloosheid in Europa.

5.Studenten hebben weinig inzicht in welke vaardigheden of diploma’s hen het beste aan een nieuwe baan helpen.

Uit de studie komt naar voren dat studenten nauwelijks weten wat nu het beste opleidingsprogramma is om later een goed baan te krijgen. In de praktijk blijkt dat er weinig coaching plaatsvindt dan wel assessments worden gedaan om de juiste carrière mogelijkheden te bekijken.

Conclusie: Vaardigheden zijn zeer belangrijk en het is moeilijk om deze te verkrijgen.

Dit is een indrukwekkende rapport  dat exact aangeeft welke belangrijke zaken ik dagelijks met klanten bespreek.

Investeren in training betaalt zich enorm uit ! Dit geldt zowel voor de trainee als voor de organisatie. Dus kijk bij een nieuwe baan wat de werkgever doet aan opleiding. Met name in het begin van jouw carrière is leren veel belangrijker dan salaris.

Met name jonge werknemers zouden werkgevers en managers moeten zoeken die geloven in het trainen van mensen. De meeste van ons starten met werken met heel veel boekenkennis en helaas met weinig werkgerelateerde vaardigheden.

Opleidingsinstituten over de hele wereld zouden hun leerstijlen moeten aanpassen en daarnaast inspelen op de veranderde behoefte van vaardigheden die in het werk vereist zijn.

Learning & Development Managers en HR Managers zouden deze boodschap ter harte moeten nemen. Zij zouden meer tijd moeten nemen voor opleiden, meer geld moeten spenderen en specifieke development programma’s (laten) opzetten, anders zullen zij de boot missen.

Comments are closed.