AFILS - academy for inspirational leadership
12.jpg

Archive for oktober, 2012

Artikel van Vincent van Viersen

De overeenkomst tussen topsport en bedrijfsleven.

Hoe houden we onze mensen aan de gang? Dat is de grote vraag. In de dagen van hoogconjunctuur lukte dit goed. We manageden met beperkte kaders, de bomen groeiden tot in de hemel. Toen de crisis zijn intrede deed, smolten de verkopen ofwel de successen weg. Dit vroeg om actie. Het antwoord: er moest meer gestuurd worden. Dus meer lijstjes, nauwer omschreven taken. Meer druk. Dat hielp even, maar niet blijvend. Er werd besloten tot meer sturing, nog strakker. Of modern gezegd, nog meer managen.

Zou je voetbalteam op dezelfde manier uit het slop trekken? Nauwere taakomschrijving voor de spits, meer aanwijzingen voor de verdedigers? Misschien wel, maar je hoort die aanpak niet vaak.

In de topsport hoor je wel veel over motiveren. Letterlijk: in beweging brengen. Dat klinkt niet diepgaand en dat klopt ook. Motiveren werkt goed met geldelijke beloning. Ook leren we op trainingen dat, om effectief te motiveren, je wel je missie helder moet stellen, anders snapt je workforce je niet goed. De zwakheid van motiveren is dat je het met je eigen energie doet. Met je kinderen, als je die hebt, merk je dat dat geen sinecure is. Je moet volhouden, regelmatig motiveren en stijlen afwisselen. Effectief motiveren vereist training en een diepe maar ook brede truckendoos. En niet-aflatende energie toedienen tot men met goed fatsoen niet meer om je heen kan en het dan maar doet.

Een slag dieper is inspireren. Je mensen begrijpen de missie en strategie niet alleen. Ze geloven erin. Ze voelen zich verbonden en komen in beweging. Maar nu uit zichzelf. Ze zetten hun intelligentie, ervaring en kennis in om de beste beslissingen te nemen om tot de best haalbare resultaten te komen. En terwijl het succes naar meer ruikt, krijgen ze meer energie. De organisatie wordt steeds succesvoller, er draait een onzichtbaar vliegwiel. De parallel met de topsport zie je in de krantenkoppen: Nederland team gedoodverfde winnaar, on-stopbaar. En de tegenstander werd van de mat gespeeld. Maar om met je organisatie zover te komen moet je iets heel engs doen. Je moet loslaten. Vertrouwen hebben dat mensen hun ding niet alleen blijven doen, maar ook nog eens beter gaan doen dan daarvoor.

Je hebt daarbij spelregels nodig. Er is geen plek meer voor politiek en eigenbelang, of je eigen afdeling voorop stellen. Toegevoegde waarde moet gevonden worden in de samenwerking tussen de silo’s (afdelingen, of productie units). Daarom moet het management verbinden en zorgen dat er wordt samengewerkt. Goed zijn is niet goed genoeg, en alleen winnen is leuk. Dat doe je met het gehele team. Niet alleen met Verkoop, ook niet alleen met administratie of inkoop. Als leider moet je zorgen dat er maximaal plezier wordt beleefd, dat mensen zich goed voelen en dat wordt geborgd dat ze vertrouwen hebben in zichzelf en hun teamgenoten. Ze mogen zich best realiseren dat ze met topsport bezig zijn. Voel je de link?

Vincent van Viersen

Vincent van Viersen (vincent.van.viersen@ing.nl) is Adjunct directeur B&CM bij ING Bank Business Banking. Specialist werkkapitaal en processen