AFILS - academy for inspirational leadership
4.jpg

Archive for april, 2012

Zoek jouw persoonlijke overtuigingen

We hebben gezien in de Succes II (4) en (5) dat er belemmerende en stimulerende overtuigingen bestaan en dat het beter is om je zoveel mogelijk te concentreren op de stimulerende overtuigingen. Om jouw leven kwalitatief te verbeteren, ga je op zoek naar jouw overtuigingen. Om dit te doen is het allereerst goed om te weten wat de belemmerende overtuigingen zijn uit jouw opvoeding, scholing, religie. Ook andere ervaringen en gebeurtenissen die je misschien zijn aangepraat door je omgeving, spelen mee bij de vorming van belemmerende overtuigingen.

Wil je voor jezelf minimaal vijf van de meest belemmerende overtuigingen opschrijven, waardoor je bepaalde dingen niet hebt gedurfd, of waardoor je bepaalde zaken niet hebt nagestreefd? Bijvoorbeeld: dat kan ik toch niet of daar ben ik niet goed genoeg voor.

Deze overtuigingen gaan we nu ombuigen. Stel je voor dat alles mogelijk is en je moet nu kiezen, wat zou je willen bereiken ? Ga voor jezelf na welke stimulerende overtuigingen jou verder kunnen brengen in dit leven.  Schrijf voor elke belemmerend overtuiging drie stimulerende overtuigingen. Doe het nu, stel het niet uit!

Je hebt nu stap 2 gezet om succes en geluk voor jezelf af te dwingen, namelijk jouw persoonlijke stimulerende overtuigingen vinden. Het is nu heel belangrijk dat je deze overtuigingen altijd bij je hebt of in ieder geval kunt zien: schrijf ze op een flip-over in jouw werkkamer, hangt ze aan de muur, maak er een screensaver van voor op jouw iPad of iPhone. Lees ze door wanneer je wakker wordt en lees ze door voordat je gaat slapen.

Nu we weten wat onze kernovertuigingen zijn, is het zaak om door te pakken. We kunnen nu gaan werken aan ons zelfvertrouwen en hoe we onze emoties onder controle kunnen houden. Stap 3… in het volgende eMagazine!