AFILS - academy for inspirational leadership
12.jpg

Archive for februari, 2012

Naar een Innerlijke Positieve Instelling !

De eerste stap die wij zouden moeten zetten om succes en geluk te ervaren is om op vol vermogen te gaan. Het opvallende is dat wij een aantal herkenbare redenen aandragen waarom wij niet op vol vermogen kunnen leven.

Waarom leven we niet op vol vermogen ?

Het kan natuurlijk zijn dat jouw fysieke gesteldheid je belemmerd in jouw doen en laten. Wanneer je jouw vol vermogen wilt bereiken, is een goede gezondheid uiteraard essentieel. Veel mensen die wel over een goede gezondheid beschikken, hebben toch moeite om in zichzelf te geloven. Het ontbreekt hen aan zelfvertrouwen, wat een belemmering is om persoonlijke mogelijkheden te (h)erkennen. Een andere reden is dat wij gebukt gaan onder omgevingshypnose. De omgeving bepaalt dan in hoeverre jouw vermogen belemmerd of gestimuleerd wordt.

Altijd wel een excuus…

Een andere belemmerende factor is  dat wij altijd wel een excuus hebben om iets niet te doen of te bereiken. We eten teveel, maar ja het is ook zo lekker. We drinken teveel alcohol, want ja anders ben ik niet gezellig. We roken nog steeds, terwijl iedereen weet hoe dodelijk het is, maar ja het is bewezen dat het verslavend is, dus ik kom er niet van af. We sporten niet of veel te weinig, want ja na een dag hard werken wil ik eerst even rustig zitten en dan komt het er niet meer van.

Ook het hebben van een laag zelfperceptie, leidt er in het algemeen niet toe om jouw volle vermogen te benutten. Angst voor verandering kan ook een reden zijn waarom we niet op vol vermogen leven. Veel mensen zijn bang voor een verandering in hun dagelijkse ritme en blijven het liefst hun leven lang doorgaan met wat zij altijd al hebben gedaan. Verandering betekent dat je uit jouw comfort zone moet komen en dat wordt als zeer onprettig ervaren…
Tot slot stellen we geen uitdagende doelen meer. Hoeveel mensen stappen ’s morgens ongemotiveerd uit hun bed, slepen zich naar hun werk en zitten hun tijd wel uit tot aan hun pensioen.

Van Innerlijke Negatieve Instelling naar…

Een aantal factoren bepaalt hoe jij naar dingen kijkt. Eén van die factoren is jouw geboorteplaats. Ofschoon je daar geen invloed op hebt, is het wel medebepalend voor jouw overtuigingswereld. Word je geboren in een krottenwijk in Sao Paulo, Brazilië of als kind van een chirurg in de Verenigde Staten van Amerika: dan bepaalt dit uiteraard een deel van jouw toekomst. Overigens, wij in Nederland en waarschijnlijk ook West-Europa zijn allemaal geboren in een maatschappij die ons geen enkele kans op groei ontzegt !

Zoals bekend, worden wij de eerste zes tot uiterlijk twaalf jaren van ons leven (volledig) geïndoctrineerd door onze omgeving: (groot)ouders, familie, vrienden en kennissen, leraren en dergelijke. Die input – hún overtuigingen – is bepalend voor jouw zelfperceptie en jouw mogelijkheden. De meeste mensen zijn dusdanig verpest op de basisschool dat zij vrijwel uitsluitend letten op wat fout gaat . We kunnen zelfs bijna niet eens meer benoemen wat er goed is gegaan.

Levenservaringen zijn essentieel voor jouw ontwikkeling en persoonlijkheid. Of zoals Ben Tiggelaar zegt: Ik gun iedere ondernemer een faillissement. Daar leer je van ! Echter, wanneer je tegenslagen vertaalt naar fouten van jouw persoonlijkheid, dan ondermijnt dit jouw zelfvertrouwen volledig, met als negatieve bijkomstigheid dat je niets meer durft te ondernemen.

Wanneer je in een omgeving leeft, waarin mensen vrijwel altijd negatief zijn, zal dit impact hebben op jouw gedrag. Een omgeving waarin alles wordt afgebroken, waar initiatief wordt tegengewerkt, zal jouw mogelijkheden beperken.

…. een Innerlijke Positieve Instelling

Vanuit jouw vermogen onderneem je actie. Dit leidt tot een bepaald gedrag en met dit gedrag wil je succesvol zijn. Dit resultaat is weer een ervaring die invloed heeft op jouw overtuiging. Wanneer jij gelooft dat je iets kunt, dan maak je (maximaal) gebruik van jouw vermogen om gedrag te produceren die je in staat stelt om iets succesvol te verwezenlijken.

Wanneer je daadwerkelijk jouw vermogen ten volle wilt gaan benutten, zal je meer van jezelf moeten gaan vragen dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Een oud Koreaans spreekwoord zegt: wanneer je denkt dat je niet meer kunt, kan je nog een keer zo ver !