AFILS - academy for inspirational leadership
4.jpg

Archive for juni, 2011

De vis stinkt niet aan de staart…

Als consultant heb ik voor diverse Raden van Bestuur dikwijls met redelijk succes goed presterende teams en goed presterende organisaties weten te creëren.

Echter toen ik mét Raden van Bestuur begon te werken, ontdekte ik dat vele managementteams zogenaamde toneelstukjes opvoeren. Hoewel zij bijeenkomen om belangrijke besluiten te nemen, die van grote invloed zijn op de toekomst van de organisatie en de medewerkers, voeren zij rituele activiteiten uit waarbij het gaat om politieke gewiekstheid en ijdelheid in plaats van om inhoud. De ‘koningen’ van verschillende bedrijfsonderdelen – het hoofd van de afdeling Marketing en dat van de afdeling Productontwikkeling bijvoorbeeld – hebben het zo druk met het verdedigen van hun koninkrijkjes, dat er geen werkelijke conflictoplossing plaatsvindt.

Terwijl de bestuurders om het ‘onbespreekbare’ heen draaien, lijken andere, minder grijpbare factoren de macht te hebben overgenomen. Er staat een vijfhonderd kilo zware beer op de tafel die de kamer met zijn stank vult en de groep senior management verspilt een enorme hoeveelheid energie door net te doen of het niet zo is. Maar al te vaak moet het eerst één minuut voor twaalf worden (of nog later) voordat leiders van een onderneming bereid zijn de werkelijk belangrijke zaken aan te pakken.

In veel gevallen heb ik, als consultant en buitenstaander een managementteam met zachte hand moeten dwingen hun zogenaamde specifieke onbespreekbaarheden aan te pakken. Door die rol heb ik de betekenis geleerd van het gezegde ‘De vis stinkt niet aan de staart, maar aan de kop !’.