AFILS - academy for inspirational leadership
15.jpg

Archive for mei, 2011

Jezelf accepteren.

Een zenverhaal gaat over een man die hoorde dat ergens ver weg een dal was, overdekt met schitterende bloemen. Alle verhalen spraken over een verbazingwekkende en wonderschone plek. Vastbesloten om dit dal te zien, ging hij op pad om het te zoeken. Terwijl hij liep en liep, en nog verder liep, werd hij steeds ongelukkiger omdat hij zijn bestemming maar niet bereikte. Ten slotte, tamelijk wanhopig na een reis van vele maanden en talloze tegenslagen, zat de man uitgeput aan de rand van een bos. Tot zijn vreugde zag hij in de verte een oude man die op een bank voor een boom zat. Hij zei: ’Oude man, ergens is een dal vol schitterende bloemen. Ik heb vele maanden achtereen gelopen om dit dal te vinden. Ik ben dodelijk vermoeid en zie het niet meer zitten. Kunt u mij alstublieft vertellen waar dat dal is ?’ De oude man antwoordde: ‘Achter u !’

Te veel mensen doen niets anders dan rennen, ze gunnen zich nooit de ruimte om na te denken over waar zij naartoe rennen of waarvandaan. Te veel bestuurders en leiders, juist die, gedragen zich als de rat in het overbekende molentje, ze rennen niet alleen continu, maar ook nog eens in kringetjes. En toch hebben we er allemaal voordeel bij wanneer we af en toe stoppen om na te denken en van richting te veranderen. Het leven gaat door, wat wij ook doen, echter persoonlijke groei en ontwikkeling vinden alleen plaats als we wijze keuzes maken.

Wat kunnen leiders verwachten als zij hun leven openstellen voor verandering ? Hoe kunnen zij beginnen hun leven in bezit te nemen ? Waar gaat het over bij deze specifieke reis ?

In de workshop Leadership: a true Challenge  is de belangrijkste voorwaarde voor verandering de bereidheid óm te veranderen. Daarnaast worden potentiele kandidaten voor de workshop ook beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Motivatie. Ben je bereid grondig naar jezelf te kijken ?

Vermogen tot openheid en ontvankelijkheid. Ben je bereid  en in staat je open te stellen voor anderen ? Kan je relaties aangaan zonder eindeloze omtrekkende bewegingen ?

Interpersoonlijke verbondenheid. Ben je bereid en in staat tot zinvolle emotionele interacties?

Vermogen om met emoties om te gaan. Kan je de angst hanteren die ontstaat wanneer je jezelf kwetsbaar opstelt ?

Aanleg voor psychologie. In hoeverre ben je nieuwsgierig naar jouw binnenwereld  ? Wil je graag meer over jezelf te weten komen ? Wil je graag weten waarom jij je gedraagt zoals jij je gedraagt ?

Vermogen tot introspectie. Ben je in staat om in te zien hoe huidige psychologische processen geïntegreerd zijn in, en verband houden met ervaringen uit het verleden ?

Openstaan voor observaties van anderen. Ben je bereid te luisteren naar andermans interpretaties van hun handelingen en houdingen, of schiet je dan in de verdediging ?

Flexibiliteit . Reageer je op constructieve en passende wijze op stressvolle interventies, of zoek je jouw toevlucht in indirect defensief gedrag ?

Bent u bereid tot persoonlijke groei en ontwikkeling, maak dan nu de keuze voor de workshop Leadership: a true Challenge !

Vrij naar:  Kets de Vries, M.F.R. (2006) Wat leiders drijft.

Het belangrijkste punt is jezelf accepteren.